Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus

Mocht je een waaierpalm aankopen, verpot die dan Mocht je een trachycarpus aankopen, verpot die daarna onmiddelijk.. In de groothandel is hij compleet doorgeworteld echter niet verpot zodat hij transporteerbaar blijf

Review my page - Palmboom Kopen

Sign In or Register to comment.