Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus

In de zomer mag de Trachycarpus kluit gerust doorweekt gemaakt worden, het vocht wordt namelijk opgedronken door de palm en de rest zal verdampen door de warmte.

My homepage: Palmbomen Te Koop

Sign In or Register to comment.