Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus

Ingeval je een palmboom zoals de trachycarpus aanschaft, verpot deze vervolgens na aankoop. Om de palm makkelijk vervoerbaar te houden wordt hij in de groothandel niet verpot naar een grote bloempot, doch zo compact mogelij

Feel free to visit my homepage; Winterharde Palmboom

Sign In or Register to comment.