Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus

In de winters hoeft de palmboom bijna niet water te hebben, dan verkeert hij in een soort van winterslaap. 1 maal in de drie dagen is dan aan te raden water te geven.

Sign In or Register to comment.