Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus

De palm kan beschadigen wegens de extreme kou van -16 graden door heftige kou en stormwind. De Trachycarpus fortunei verdient een bekoorlijk zonnig plekje, want daar houdt hij van, sinds het een palmboomsoort betref

Here is my page Musa basjoo

Sign In or Register to comment.