Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Tijdens de winterperiode gaat de Wagnerianus palm in een slaap, en dan hoeft hij vrijwel niet vocht meer te ontvangen. 1x per 3 dagen is dan afdoend.

Also visit my homepage; Yucca Rostrata

Sign In or Register to comment.