Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Tijdens de zomer dient de fortunei een berg water te krijgen. Wij raden aan de kluit drijfnat te maken, omdat hij overvloedig zal drinken, en de rest zal vervliegen. Incidenteel dan wordt het bepaald heel behoorlijk warm in de zomers.

Feel free to visit my web page ... adenium

Sign In or Register to comment.