Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus

Ingeval je zo'n palmboom zoals de fortunei aanschaft, verpot die dan na aankopen. Om de palm makkelijk vervoerbaar te hebben is hij in de groothandel niet verpot naar een grote bak, maar zo klein mogelij

My homepage just click the following internet page

Sign In or Register to comment.