Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus

Ingeval het zomers is kunt u de kluit van de Trachycarpus zonder probleem kletsnat maken, dat wordt opgenomen door de plant en de rest verdampt. Enkele dagen kan het zo zijn dat er zelfs wel twee keer vocht gegeven mag worden, zo warm kan het worden.

my web page; please click the up coming document

Sign In or Register to comment.