Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Tijdens de winterperiode gaat de Fortunei palm in een dutje, en vervolgens hoeft hij haast geen vocht meer te ontvangen. 1x per 3 dagen is dan behoorlijk.

My web site - winterharde agave

Sign In or Register to comment.