Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus

In de winterperiode gaat de Waaier palm in een dutje, en vervolgens hoeft hij vrijwel geen vocht meer te ontvangen. Eenmaal per 3 dagen is dan afdoend.

Look into my blog Yucca rostrata

Sign In or Register to comment.