Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Geef de fortunei in de zomer overvloedig water. Door de warmte vermag hij veel vocht opnemen vanuit de bodem, dus doorweekt is een uitstekende portie water.

Feel free to surf to my site: Teeningapalmen

Sign In or Register to comment.