Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus

In de winterperiode gaat de Waaier palm in een dutje, en dan hoeft hij haast niet vocht meer te ontvangen. 1x per 3 dagen is dan voldoend.

My blog - musa basjoo

Sign In or Register to comment.