Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Tijdens de winterperiode gaat de Wagnerianus palm in een dutje, en vervolgens hoeft hij vrijwel niet water meer te ontvangen. 1x per 3 dagen is dan behoorlijk.

Here is my web site site

Sign In or Register to comment.