Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Ingeval je zo'n palmboom zoals de fortunei koopt, verpot deze dan na aankoop. In de groothandel doen zij een zo klein mogelijke bloempot om de kluit zonder de groei in de weg te zitten zodat hij verplaatsbaar blijft.

my site - please click the next site

Sign In or Register to comment.