Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Een bepaalde slag tussen de planten is erg speciaal, en daar hebben wij het over: de Fortunei palm. Meer specifiek, het is een echte palm. De Trachycarpus fortunei is de uiterst bekende palmboomsoort die de Nederlandse kou kan verdragen.

Review my web-site: Miri267.Net

Sign In or Register to comment.