Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Tijdens de winterperiode gaat de Wagnerianus palm in een slaap, en dan hoeft hij bijna niet vocht meer te krijgen. 1x per 3 dagen is dan behoorlijk.

Also visit my web page Teeninga Palmen

Sign In or Register to comment.