Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

In de winterperiode gaat de Fortunei palm in een dutje, en vervolgens hoeft hij haast geen vocht meer te ontvangen. Een keer in de drie dagen is dan aan te raden water te verstrekken.

my web site ... Op Deze site

Sign In or Register to comment.