Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus

Tijdens de winters hoeft de palm vrijwel niet water te hebben, dan verkeert hij in een soort van winterslaap. 1x per 3 dagen is dan afdoend.

Here is my site: Tropische Planten

Sign In or Register to comment.