Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus

Tijdens de zomer vermag de fortunei palm gewoonlijk niet genoeg water ontvangen, wegens de hitte. Gedurende extreme warmte is soms twee keer wel dringend. Deze beurten behoren niet te dicht met elkaar te gebeuren, slechts verspreid.

Here is my homepage winterharde Agave

Sign In or Register to comment.