Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Tijdens de winterperiode gaat de Fortunei palm in een dutje, en dan behoeft hij bijna niet water meer te krijgen. Een keer in de drie dagen is dan aan te raden vocht te verstrekken.

Review my web page ... Anontop.gq

Sign In or Register to comment.