Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Wanneer de gevoelstemperatuur voorbij -16C komt, dan is het mogelijk dat de erge vorst en wind de palmboom schaadt. Zoek een zonnig plekje uit om de Trachycarpus fortunei te plaatsen, opdat hij als palm goed mag ontvangen van de zo

Here is my web page Tropische Planten

Sign In or Register to comment.