Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus

In de winterperiode gaat de Wagnerianus palm in een slaap, en vervolgens behoeft hij zowat geen vocht meer te ontvangen. Een keer per 3 dagen is dan toereikend.

My web-site Http://Tag11.Org

Sign In or Register to comment.