Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

In de winterperiode gaat de Waaier palm in een dutje, en dan hoeft hij haast geen vocht meer te krijgen. Dan mag het wel 3 dagen duren alvorens de fortunei weer water nodig heeft.

Feel free to surf to my site: yucca rostrata

Sign In or Register to comment.