Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus

In de zomer mag de Wagnerianus kluit gerust doorweekt gemaakt worden, het water wordt namelijk opgedronken door de palm en de rest zal verdampen vanwege de hitte.

My page; Winterharde agave

Sign In or Register to comment.