Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus

In de winterperiode gaat de Waaier palm in een slaap, en vervolgens hoeft hij bijna geen vocht meer te ontvangen. Eenmaal per 3 dagen is dan toereikend.

my site - visit this weblink

Sign In or Register to comment.