Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus

Tijdens de winterperiode gaat de Waaier palm in een dutje, en vervolgens behoeft hij vrijwel geen water meer te ontvangen. 1 maal in de drie dagen is dan aan te raden vocht te verstrekken.

Here is my web blog - Http://ttlink.com

Sign In or Register to comment.