Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus

In de winterperiode gaat de Wagnerianus palm in een slaap, en dan behoeft hij vrijwel geen vocht meer te ontvangen. Eenmaal per 3 dagen is dan voldoende.

Here is my page; Palmbomen Kopen

Sign In or Register to comment.