Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus

In de winterperiode gaat de Fortunei palm in een dutje, en vervolgens behoeft hij zowat geen water meer te krijgen. Dan kan het wel 3 dagen duren alvorens de fortunei weer water nodig heeft.

my homepage: winterharde Palmboom

Sign In or Register to comment.