Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

In this Discussion

Trachycarpus

Tijdens de zomers dient de waaierpalm een berg water te krijgen. Wij raden aan de kluit drijfnat te maken, omdat hij veel zal drinken, en de rest zal vervliegen.

my homepage Http://Kannikar.Com

Comments

Sign In or Register to comment.