Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus

In de winterperiode gaat de Waaier palm in een slaap, en dan hoeft hij haast niet water meer te krijgen. 1 maal in de drie dagen is dan aan te raden vocht te geven.

Review my page; teeningapalmen

Sign In or Register to comment.