Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus

Tijdens de winterperiode gaat de Waaier palm in een dutje, en vervolgens behoeft hij zowat geen water meer te ontvangen. Een keer in de drie dagen is dan aan te raden vocht te geven.

Also visit my blog post - https://jofrati.net/

Sign In or Register to comment.