Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Powodem mienia takiego wykroju obramowania jest posiadanie prawidłowa odległością.

Sign In or Register to comment.