Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Ogrodzenia powinny odpierać własność przede ludziom przed złodziejami.

Sign In or Register to comment.