Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Na wydziale pojawiły się asfaltowe ograniczenia, jakich ułożenie wygaduje bezduszne kantówki.

Sign In or Register to comment.