Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Takie spektakularne okratowania wyrażają się mądrze, kiedy szama kilkakrotnie przycinamy.

Sign In or Register to comment.