Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Zwierciadło przerzucamy na podporze, cyklicznie na płocie ewentualnie zaporze przegrodzenia.

Sign In or Register to comment.