Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus

In de zomers dient de fortuneipalm een hoop water te krijgen. Vanwege de warmte vermag hij veel vocht opslorpen vanuit de grond, dus kletsnat is een uitstekende dosis water.

Here is my homepage; adv101.com

Sign In or Register to comment.