Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Ingeval u de palm vocht verstrekt zou een gedeelte vervliegen plus een flink percentage opgenomen worden door de palmboom. Derhalve moet u de kluit compleet drijfnat maken.

Look into my website: teeningapalmen

Sign In or Register to comment.