Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Er bestaan veel soorten palmen, waaronder heel bekend, de Trachycarpus fortunei. Deze soort kan heel erg goed over de vorst, vandaar dat hij zodanig Erkend is.

My blog post ... Teeningapalmen

Sign In or Register to comment.