Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

In de winterperiode gaat de Wagnerianus palm in een dutje, en vervolgens behoeft hij zowat niet vocht meer te krijgen. 1x per 3 dagen is dan afdoend.

my website :: yucca rostrata

Sign In or Register to comment.