Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus

Tijdens de winterperiode gaat de Fortunei palm in een dutje, en vervolgens hoeft hij vrijwel niet vocht meer te ontvangen. Eenmaal per 3 dagen is dan voldoende.

Feel free to surf to my page ... musa Basjoo

Sign In or Register to comment.