Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Tijdens de winter hoeft de palmboom bijna niet vocht te ontvangen, dan verkeert hij in een soort van winter slaap. Vervolgens mag het wel 3 dagen duren alvorens de fortunei weer vocht nodig heeft.

Look into my page - Teeningapalmen

Sign In or Register to comment.