Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Mocht je zo'n waaierpalm aanschaffen, verpot die daarna Wilde je zo'n fortunei aanschaffen, verpot hem dan onmiddelijk.. Om de palm makkelijk transporteerbaar te houden wordt hij in de winkelzaak niet verpot in een grote bak, maar zo compact mogelij

my homepage you can try Kestrin

Sign In or Register to comment.