Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Tijdens de winterperiode gaat de Fortunei palm in een slaap, en dan behoeft hij bijna niet water meer te ontvangen. Een keer in de drie dagen is dan aan te raden vocht te geven.

my web-site; palmboom Kopen

Sign In or Register to comment.