Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Ging je een waaierpalm aanschaffen, verpot hem vervolgens Mocht je een trachycarpus aankopen, verpot die daarna direct.. In de winkel is deze volslagen doorgeworteld maar niet verpot zodat hij transporteerbaar i

Visit my web-site ... http://ttlink.Com/

Sign In or Register to comment.