Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Er zijn tevens periodes dat de fortuneipalm zowat niet water hoeft te ontvangen, want dan slaapt hij vrijwel, tijdens de winters. 1 maal in de drie dagen is dan aan te raden vocht te verstrekken.

my page: www.secondhandbazaar.in

Sign In or Register to comment.