Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Een bepaalde soort onder de planten is volkomen exclusief, en daar hebben we het over: de Waaierpalm. Meer kenmerkend, het is een palmboomsoort. De Trachycarpus fortunei is de uiterst bekende palmensoort welke de Nederlandse temperaturen kan dragen.

Here is my website Palmboom

Sign In or Register to comment.