Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Mocht je een trachycarpus aanschaffen, verpot die daarna Ging je een waaierpalm kopen, verpot hem vervolgens meteen.. In de verkoopwinkel is hij algeheel doorgeworteld echter niet verpot zodat hij vervoerbaar i

Here is my homepage Tropische Planten

Sign In or Register to comment.