Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Trachycarpus fortunei is een super palm

Tijdens de winterperiode gaat de Waaier palm in een slaap, en dan hoeft hij haast niet water meer te ontvangen. Eenmaal per 3 dagen is dan behoorlijk.

Feel free to visit my webpage Palmbomen Kopen

Sign In or Register to comment.